Lidmaatschap

Lidmaatschappen 2024

Tennis- en Padelclub Alkmaar kent alleen jaarcontributies. Het tennisseizoen loopt van 1 april met de open dag en eindigt eind oktober. In die periode is ook de kantinebar geopend. Buiten deze periode kan er op de banen gespeeld voor zover deze bespeelbaar zijn. 

Opmerkingen
¹ De leeftijdsgrens wordt bepaald op 31 december van het afgelopen jaar. Het staat het bestuur van de vereniging vrij om nieuwe leden gedurende het seizoen een pro-rata contributie aan te bieden.
2 Introducés mogen - als de baanbezetting dat toelaat - een maximum van vijf keer gebruik maken van de banen zonder lidmaatschap. Daarna dient een lidmaatschap te worden aangegaan. Baanhuur is €10 per speelbeurt.
³ Zonder machtiging voor automatische incasso geldt voor bestaande leden €10 administratiekosten. Dit kan eenvoudig worden voorkomen door een automatische incasso goed te keuren.
 Tennis- en Padelclub Alkmaar beschikt over een account voor de AlkmaarPas voor contributiebetaling. Geen administratiekosten.
 Het bestuur heeft de bevoegdheid om specifieke groepen (bijv. studenten, bedrijven) of individuele mensen (bijv. voor competitiedoeleinden) een bijzonder contributietarief toe te kennen.

Voor de aanmelding is een formulier beschikbaar
Het afgeven van een machtiging voor automatische incasso is verplicht.

Inlichtingen zijn te krijgen via de ledenadministratie [email protected]

Er zijn 2 formulieren beschikbaar voor het doorgeven van wijzigingen:

De bankrekening (IBAN) van Tennis- en Padelclub Alkmaar is: NL59 RABO 0128 3348 43.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 72 512 5845

Sportpark de Bosmolen

Terborchlaan 315
1816 MH Alkmaar

KVK-nummer