Statuten en reglementen

Statuten

De statuten van 25 april 2024 zijn hier te vinden

Huishoudelijke reglement

Het huishoudelijk reglement van 22 april 2024 is hier te vinden. 

Parkreglement

Het parkreglement van Tennis- en Padelclub Alkmaar is hier te vinden.

Gedragscode

De KNLTB heeft de gedragscode Fair Play in Tennis geïntroduceerd. Hierover is meer informatie te vinden op de affiches in ons clubhuis.

Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de tennissport en zeker niet bij onze club. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan discriminatie, gebruik van stimulerende middelen, wedstrijdvervalsing, fysiek geweld, fraude, pesten, onsportiviteit en seksuele intimidatie.
Onze club dient zich ook aan deze regels te houden en ondersteunen deze van harte. Of je nu (wedstrijd)tennisser, tennisleraar, coach, kantinepachter, groundsman, scheidsrechter, supporter, ouder, vrijwilliger of bestuurder bent: integer gedrag hoort op onze club thuis.

Vertrouwenscontactpersoon

Mocht je ongewenst of niet integer gedrag tegenkomen of zelf (hebben) ervaren), dan kan je je melding rechtstreeks bij de KNLTB doorgeven via de hiervoor genoemde link. Als je toch nog een vraag hebt voordat je een melding gaat doen dan kan je vooraf contact opnemen met onze vertrouwens contact persoon (VCP) Geeske van der Veer. Wij hebben Geeske, die reeds jarenlang lid is van onze club, bereid gevonden om namens onze club als VCP op te treden. U kunt haar (vertrouwelijk) e-mailen via [email protected].

Aannemingsbeleid

De VOG is de basis voor ons aannemingsbeleid. De pachter en trainers worden verzocht een VOG te overleggen.

Parkreglement 2022_tcalkmaar.pdf Parkreglement 2022

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 72 512 5845

Sportpark de Bosmolen

Terborchlaan 315
1816 MH Alkmaar

KVK-nummer