23 september 2016 tot en met heden

Na een bestuurscrisis en de daaropvolgende uiteenvallen van het bestuur in juni 2015 werd op 23 september 2016 een nieuw bestuur gekozen tijdens de Extra Ledenvergadering. Het bestuur bestond vanaf dat moment uit Robert Jan Wassink (voorzitter), Martha Aalbersberg (secretaris), Frans van Wees (penningmeester), Pieter Snijder (wedstrijdzaken), Marco de Ronde (vice-voorzitter en commissiezaken) en Johan Koopmanschap (parkzaken).

Johan trad na een jaar terug en Marco de Ronde nam diens portefeuille over. Verder trad Arno Soomers toe als bestuurslid Commissiezaken. In 2021 trad Marco de Ronde af en nam Roland op de Weegh zijn portefeuille over. In 2021 werd ook Francis Folkers als bestuurslid jeugdzaken (en communicatie) toegevoegd.

Met het visieplan 2017 - 2019 van het bestuur werd een nieuwe weg ingeslagen. Dat ging niet vanzelf maar met hard werken werden nieuwe leden aangetrokken, werd het tennispark De Bosmolen onderhanden genomen en werden er nieuwe commissies gevormd. De daling van het aantal leden werd een halt toegeroepen en jaarlijks werden er hogere ledenaantallen gerealiseerd. Dat had mede te maken met de wijziging in trainers en een duidelijke beleidskoers. Zo werd in 2017 een resoluut besluit genomen om afscheid te nemen van de toenmalige train(st)ers en met de Van Gelderen Tennis Academy in zee te gaan. Marcel Petitjean werd als nieuwe trainer aangesteld en daarmee had het bestuur een klap geslapen die meer dan een daalder waard bleek te zijn. Van 22 uur les in 2017 naar meer dan 100 les met extra trainers Ingmar Zwagerman, Yosel Silverio Alonso en Ingmar Schaap is slechts een voorbeeld van het succes.

In de jaren 2017 - 2019 werden vele, kleinere investeringen gedaan om het tennispark weer in oude glorie te herstellen waaronder: Oude winddoeken werden vervangen, nieuwe netten werden geplaatst, nieuwe banken werden langs de banen geplaatst en er werden nieuwe sponsors gevonden. Ook werd het prestigieuze ITF Alkmaar international tennistoernooi 'binnengehaald'. Een enorme boost voor de club en de uitstraling van het tennispark maar nog belangrijker; een meer dan positieve sfeer.

In 2020 realiseerde het bestuur zich dat het mee moest in de padeltrend maar ook dat de verouderde kleedkamers en halogeen baanverlichting eenvoudigweg niet meer konden. In rap tempo werden er gedegen plannen gesmeed voor:

  • LED verlichting (recreatief tennis) op 8 banen
  • LED verlichting (internationaal toptennis) op 3 banen
  • Twee extra lichtmasten langs baan 1
  • Renovatie van de kleedkamers, hal, trap en WC's.
  • Twee padelbanen op de voormalige banen 10 en 11
  • Betere aankleding van de kantine

De totale investering was uiteindelijk €300.000 en er werd voor meer dan 56% subsidies gerealiseerd bij de gemeente Alkmaar (€100.000) en de Rijksoverheid (€68.000). In totaal werd er €126.000 binnengehaald via een leden crowdfunding met een looptijd van 7 jaar. Een waar succes en het sterkte het bestuur dat de leden unaniem voor alle plannen hadden gestemd tijdens de extra ledenvergadering.

Tussen september 2019 en maart 2020 werden deze investeringen gerealiseerd en daarmee was TC Alkmaar de tweede club van Alkmaar met padelbanen. Inmiddels waren de ledenaantallen steeds beter en de grens van 750 leden (door het bestuur destijds als eerste punt in het visieplan opgeschreven) werd geslecht maar dat was nog niet genoeg voor het bestuur. Er moest een plan komen voor de verdere groei van TC Alkmaar en die kwam er.

Omdat er de mogelijkheid bestond voor niet-leden om via www.meetandplay.nl een padelbaan te huren, werden er nieuwe gasten verwelkomd (die vaak snel lid werden) op het park en werd een nieuwe inkomstenbron gerealiseerd. In het eerste (gedeeltelijke) jaar werden al meer dan €13.500 aan verhuur padelinkomsten gerealiseerd. 

Het werd medio 2021 duidelijk dat de twee padelbanen onvoldoende waren en dat er wederom een interne crowdfunding gestart zou moeten worden om twee extra padelbanen te realiseren. In no-time werd er €100.000 binnengehaald en kon de opdracht voor twee extra padelbanen verleend worden. Deze padelbanen werden in maart 2022 opgeleverd. 

In 2021 werd er ook begonnen met het plaatsen van nieuwe sponsor (blauwe) winddoeken. In een korte periode werden alle groene winddoeken vervangen door blauwe en werd daarmee het park opgefrist. Ook werd de kantine grondig onderhanden genomen en werden er nog meer banken langs de tennisbanen geplaatst vanwege de toegenomen aantal toeschouwers.

In 2022 werd de grens van 1.000 leden bijna bereikt (998 leden). In 2023 werd de grens van 1.000 leden ruim overschreden. In februari 2024 werd begonnen met de omvangrijke klus om het clubhuis te verduurzamen. De totale investering was uiteindelijk €295.000 en er werd voor meer dan 78% subsidies gerealiseerd bij de gemeente Alkmaar (€129.000), de Rijksoverheid (€80.000) en de Rabobank (€15.000). 

Op 25 april 2024 werd de naam Tennisclub Alkmaar officieel veranderd in Tennis- en Padelclub Alkmaar. 

Waar eindigt het? Wie zal het zeggen....

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 72 512 5845

Sportpark de Bosmolen

Terborchlaan 315
1816 MH Alkmaar

KVK-nummer